Fraze na engleskom - Kod lekara
Zakazivanje kod lekara
Razgovor kod lekara - mogući problemi

OBJAŠNJENJE I PREVOD

Vežbe uz lekcije