Vežba 19 - Timotije i Beth vežba

Which words are missing ?

Popunite prazna polja, i onda pritisnite "CHECK" da bi proverili odgovore. Koristite dugmence "?" da bi dobili slovo koje ce vam pomoci da resite zadatak - ali pazite, onda vam se smanjuje broj konacnih poena :) Ovaj zadatak mozete raditi svaki dan dok ne dobijete 100% :)
I am Timothy. I am from the USA. I am . I am and I have two sons, Jack and Luke.

This is my , Beth. She is France. She is and smart.

We are a family.

is Beth. is from France. She is . She is married Timothy. They two sons. names are Jack and Luke.

This is her , Timothy. He from the USA. He is and clever.

are a happy family.


Vratite se na objašnjenje
Video lekcije