Vežba 30 - Present Simple - negativan oblik
Tim's Hobbies

Tim's Hobbies

Odgledajte video na temu Bet i njenih hobija i napišite potpuno suprotnu priču o Timotiju. Pazite, kada negirate glagol, često ćete morati da upotrebite 2 reči!

Popunite prazna polja, i onda pritisnite "CHECK" da bi proverili odgovore. Koristite dugmence "?" da bi dobili slovo koje ce vam pomoci da resite zadatak - ali pazite, onda vam se smanjuje broj konacnih poena :) Ovaj zadatak mozete raditi svaki dan dok ne dobijete 100% :)
Timothy in his free time. He have a lot of hobbies. Whenever he free time he foreign languages. He French, which his mother tongue, English, Spanish, Portuguese, Chinese and Macedonian. He a lot of e-friends from all over the world. In the evening he jogging. He stamps and he them on E-bay.

Vratite se na objašnjenjeBesplatna e-knjiga: engleski za pocetnike sa izgovorom

Video lekcije