Vežba 45 - Glagol BITI - ponavljanje
Gde je Beth ?

Gde je Beth ?

Which words are missing ?

Popunite prazna polja, i onda pritisnite "CHECK" da bi proverili odgovore. Koristite dugmence "?" da bi dobili slovo koje ce vam pomoci da resite zadatak - ali pazite, onda vam se smanjuje broj konacnih poena :) Ovaj zadatak mozete raditi svaki dan dok ne dobijete 100% :)
Video snimak:
Beth in a building in the suburbs. She sad and afraid. She can see a lot of chairs, beds, people, nurses and doctors. Where she ?

Bet priča u prvom licu:

I in a building in the suburbs. I sad and afraid. I can see a lot of chairs, beds, people, nurses and doctors. Where I ?

Vratite se na objašnjenjeBesplatna e-knjiga: engleski za pocetnike sa izgovorom

Video lekcije