Lekcija 34 - Članovi u engleskom

Određeni član THE


NEODREĐENI ČLAN A ili AN
Objašnjenje


Članovi u engleskom jeziku
Pošto naš jezik, kao i ostali slovenski jezici, nema kategoriju člana, u početku nam je vrlo teško da shvatimo čemu članovi služe i kako se koriste. Jedan od prvih logičnih koraka je da pročitamo šta piše u gramatici engleskog jezika. Verujem da nije baš najlepši osećaj kada naiđete na spisak od dve tri stranice kada i kako koristiti i ne koristiti ove naizgled kratke i nepotrebne reči: a, an i the. Zar ne?
Možda je zbog toga za početak najbitnije naučiti kako se ovi članovi izgovaraju i osnovne upotrebe.
Mesto člana u rečenici je uvek ispred IMENICE (a boy = dečak) ili ispred prideva koji opisuju imenicu (the clever boy = pametan dečak).

Izgovor članova u engleskom


A ili AN ("an" isto što i "a", ali se piše AN i izgovara /en/ samo ispred samoglasnika) je nastao od broja 1, što je baš dobro, jer ako ga uvek u sebi prevedete sa "jedan", vidite da nema smisla koristiti ga u množini!
THE se izgovara kao šuškavo /d*/, ali ako se THE nađe ispred A E I O U izgovorićemo ga /di/.
Možemo ga prevesti sa 'jedan' ili 'neko' i zbog toga se zove NEODREĐENI član.

Upotreba članova u engleskom

Bacite pogled na ulicu i recite šta vidite :
  • Vidim (jednog) dečaka. (I can see a boy)
  • Gledaj, tamo je i (jedna) žena. (Look, there's a woman, too)
  • Neko dete prelazi ulicu. (A child is crossing the street)
  • (Neki)slon je kod semafora. ( An elephant is at the traffic lights)


Ako nastavite da opisujete dečaka, ženu, dete ili slona iz prethodnih rečenica, oni su nam već poznati, na neki način, i nastavljamo rečenice sa 'taj/ta/ to'. Na engleskom je to član THE (izgovor), koji se, već pogađate, zove ODREĐENI ČLAN.
Sigurno ste videli ili čuli za THE END na kraju filma ? Svi smo još kao deca vikali /the end/ kada se približi kraj, a posle kada smo naučili da se THE izgovara kao 'šuštavo' D, pravili smo se važni i govorili /D END/, da bi na kraju, saznavši da se 'the' ispred A, E, I, O, U izgovara kao /DI/, konačno govorili ispravno /di end/.

Kada ne koristiti članove?

U najnovijim gramatikama imate i 'Zero Article', iliti 'nulti član' - spisak pravila kada NE koristiti nijedan od ova dva pomenuta člana. Jedno od osnovnih pravila je da članove ne koristite kod vlastitih imena. Zato ćete se predstaviti rečima 'My name is Sima', not 'the Sima'. Države, gradovi isto ne podnose članove, mada uvek ima izuzetaka. Jedan od njih je 'the USA'. Šta mislite, kako će se to 'THE' ispred 'USA' izgovarati? Obično /d/ ili /di/? Pošto je prvi glas koji čujete /j/, odgovor je /d*/ USA.


Postavite pitanje na blogu

Materijali
za učenje engleskog

Besplatne e-knjige


Pretraga tema


Lekcija 1 - Alfabet i speling         Lekcija 2 - Izgovor engleskih glasova         Lekcija 3 - Uvodna lekcija         Lekcija 4 - Pozdravi         Lekcija 5 - Predstavljanje         Lekcija 6 - Glagol biti         Lekcija 7 - Prisvojni pridevi         Lekcija 8 - Davanje uputstava         Lekcija 9 - Brojevi na engleskom         Lekcija 10 - Tačno vreme na engleskom         Lekcija 11 - Zakazivanje sastanka na engleskom         Lekcija 12 - Mesta u gradu i glagol biti         Lekcija 13 - Države i gradovi na engleskom         Lekcija 14 - Razgovor telefonom na engleskom         Lekcija 15 - Glagol moći ili can u sadašnjem vremenu        

Lekcija 16 - Pridevi u engleskom         Lekcija 17 - Present Simple Vreme uz jednostavan tekst o rutinama         Lekcija 18 - Prevozna sredstva na engleskom         Lekcija 19 - Jednostavan tekst o Timotiju u sadašnjem vremenu         Lekcija 20 - Timotijev vikend - Prezent Simpl vreme         Lekcija 21 - Jednostavan tekst o Bet - odričan oblik Present Simple vremena        Lekcija 22 - Postavljanje pitanja u sadašnjem vremenu        Lekcija 23 - Jednostavan tekst o Bet - upitni oblik u Present Simple        Lekcija 24 - Redni brojevi na engleskom         Lekcija 25 - Objekatske zamenice u engleskom uz objašnjenje i vežbe         Lekcija 26 - Jednostavni tekstovi na engleskom - šta Timoti radi u slobodno vreme ?        Lekcija 27 - Laki tekstovi na engleskom - recite nešto o svom poslu        Lekcija 28 - Tekst sa izgovorom - kako protiče vaš radni dan ?        Lekcija 29 - Timotijev odmor - vežbajte da pričate o svom godišnjem odmoru ili raspustu        Lekcija 30 - Šta Bet radi u svoje slobodno vreme ?        Lekcija 31 - Kada Timoti jede ? Naučite da pravilno koristite glagole uz obroke        Lekcija 32 - Kada koristiti to be a kada to do ?       

Lekcija 33 - Množina imenica u engleskom        Lekcija 34 - Članovi u engleskom        Lekcija 35 - Vežbajte engleski uz pesme        Lekcija 36 - Sobe u stanu        Lekcija 37 - Kako koristiti THERE (ima, postoji)        Lekcija 38 - Timotijev stan        Lekcija 39 - Prisvojni oblik u engleskom        Lekcija 40 - Boje na engleskom - značenje i izgovor        Lekcija 41 - Kada koristiti how much a kada how many ?        Lekcija 42 - This, that, these ili those ?        Lekcija 43 - Glagol biti - ponavljanje        Lekcija 44 - Ponavljanje glagola biti uz zabavnu lekciju o horoskopu       

Lekcija 45 - Gde je Bet ?        Lekcija 46 - Glagol BITI u prošlosti - kakav je bio vaš posao ?        Lekcija 47 - Gde ste bili ?         Lekcija 48 - Jeremija vežba glagol biti u prošlom vremenu        Lekcija 49 - Prošlo vreme glaogla moći ili can         Lekcija 50 - Glagol must = morati        Lekcija 51 - Tekst o Timotiju u Past Simpe vremenu        Lekcija 52 - Tekst o Bet u prostom prošlom vremenu        Lekcija 53 - Glagol have to u kontekstu - ponavljanje        Lekcija 54 - Nepravilni glagol had u kontekstu        Lekcija 55 - Odrični oblik u prošlom vremenu        Lekcija 56 - Postavljanje pitanja u Past Simple vremenu        Lekcija 57 - Kada koristiti SOME, a kada ANY, uz hranu        Lekcija 58 - Was, were ili did kod postavljanja pitanja u prošlom vremenu        Lekcija 59 - Glagol MUST u prošlosti i budućnosti        Lekcija 60 - Glagol CAN u prošlom i budućem vremenu        Lekcija 61 - Tekst o Bet u prošlom vremenu         Lekcija 62 - Past Simple - pravilni glagoli        Lekcija 63 - Past Simple - nepravilni glagoli: Timotije ide na venčanje       
  • Lekcija 64 - Past Simple - nepravilni glagoli: Timotije ide u prodavnicu        Lekcija 65 - Past Simple - nepravilni glagoli: Bet piše pesmu o neobičnom otkriću        Lekcija 66 - Past Simple - postavljanje pitanja u prošlom vremenu         Lekcija 67 - Past Simple - nepravilni glagoli        Lekcija 68 - Past Simple - sadašnjost i prošlost       

    Lekcija 69 - Present Simple i Present Continuous - razlika        Lekcija 70 - Present Continuous - uvod        Lekcija 71 - Present Progressive - kratak tekst        Lekcija 72 - Glagoli koji se ne javljaju u Continuous vremenima        Lekcija 73 - Buduća vremena u engleskom        Lekcija 74 - Present Simple za budućnost        Lekcija 75 - Present Continuous za budućnost        Lekcija 76 - Going to za budućnost        Lekcija 77 - Future Simple za budućnost        Lekcija 78 - Poređenje prideva u engleskom        Lekcija 79 - Superlativi u engleskom        Lekcija 80 - Da li je moguće da je ovo poslednja lekcija ?