Pozdravi na engleskom

Hiiii!

Lekcija 4 - Pozdravi na engleskomPozdravi na engleskom by Marina_Petrovic
Pozdravi na engleskom

Učenje jezika uz fraze ima puno prednosti:

  • 1. Možete da se fokusirate samo na fraze i reči koje će vam trebati u određenoj situaciji (na primer ako putujete u Ameriku avionom, zainteresovani ste za fraze koje se koriste na aerodromu, i sve što vam može koristiti u tom smislu)
  • 2. Kada naučite kompletnu frazu, dobijate na automatizmu i fluentnosti (govorite tečno).
  • 3. Jednu te istu strukturu fraze možete posle s lakoćom primeniti u različitim situacijama.
  • 4. Stičete samopouzdanje, jer znate da je cela skup reči dobar, ne pravite greške.
  • 5. Stičete samopouzdanje, jer znate da je cela skup reči dobar, ne pravite greške.Sve ovo utiče na povećanu motivaciju i samopouzdanje.

Možda sam vam ranije u nekim javljanjima pričala o svojim neuspelim pokušajima učenja francuskog ? Nikad se nisam makla od početka i glagola "biti" i "imati", samo zato što mi je sve bilo preteško i nerazumno - a najviše me je nervirala gramatika. U govoru sam stalno pravila greške i onda bih na kraju odustala. Pored brda knjiga, kaseta ( u to vreme), posle CD-ova i udžbenika, najviše mi je koristio jedan tanki komplet snimljenih fraza na engleskom i francuskom. Mislim da ih nisam slušala duže od tri meseca, i to pre petnaestak godina, a i dan danas ih mogu i razumeti, a uz kratkotrajno podsećanje i besprekorno izgovoriti.
Zbog toga sam vam još pre godinu dana poklonila e-knjigu Fraze na engleskom, koja se bazira na najčešće upotrebljavanim izrazima u najčešćim situacijama. Takođe sam napravila puno video vežbi uz koje možete da simulirate razgovor na temu ovih fraza, što će biti više nego dovoljno da ispuni naredne pedeset dve nedelje.

Sve ovo što vam pričam ima potporu u pedagogiji, teorijama učenja jezika, kao i u najnovijim istraživanjima. Nažalost, udžbenici se i dalje prave na planu i programu koji se u suštini oslanja prvenstveno na gramatiku. Navike je tekško iskoreniti... ali zato nam internet omogućava da sami biramo šta ćemo učiti.

Detaljnije o pozdravima na engleskom uz gospodina Dankana

Vežbajte izgovor uz Dženifer

Pozdravi uz pesmeMaterijali
za učenje engleskog

Besplatne e-knjige


Pretraga tema


Lekcija 1 - Alfabet i speling         Lekcija 2 - Izgovor engleskih glasova         Lekcija 3 - Uvodna lekcija         Lekcija 4 - Pozdravi         Lekcija 5 - Predstavljanje         Lekcija 6 - Glagol biti         Lekcija 7 - Prisvojni pridevi         Lekcija 8 - Davanje uputstava         Lekcija 9 - Brojevi na engleskom         Lekcija 10 - Tačno vreme na engleskom         Lekcija 11 - Zakazivanje sastanka na engleskom         Lekcija 12 - Mesta u gradu i glagol biti         Lekcija 13 - Države i gradovi na engleskom         Lekcija 14 - Razgovor telefonom na engleskom         Lekcija 15 - Glagol moći ili can u sadašnjem vremenu        

Lekcija 16 - Pridevi u engleskom         Lekcija 17 - Present Simple Vreme uz jednostavan tekst o rutinama         Lekcija 18 - Prevozna sredstva na engleskom         Lekcija 19 - Jednostavan tekst o Timotiju u sadašnjem vremenu         Lekcija 20 - Timotijev vikend - Prezent Simpl vreme         Lekcija 21 - Jednostavan tekst o Bet - odričan oblik Present Simple vremena        Lekcija 22 - Postavljanje pitanja u sadašnjem vremenu        Lekcija 23 - Jednostavan tekst o Bet - upitni oblik u Present Simple        Lekcija 24 - Redni brojevi na engleskom         Lekcija 25 - Objekatske zamenice u engleskom uz objašnjenje i vežbe         Lekcija 26 - Jednostavni tekstovi na engleskom - šta Timoti radi u slobodno vreme ?        Lekcija 27 - Laki tekstovi na engleskom - recite nešto o svom poslu        Lekcija 28 - Tekst sa izgovorom - kako protiče vaš radni dan ?        Lekcija 29 - Timotijev odmor - vežbajte da pričate o svom godišnjem odmoru ili raspustu        Lekcija 30 - Šta Bet radi u svoje slobodno vreme ?        Lekcija 31 - Kada Timoti jede ? Naučite da pravilno koristite glagole uz obroke        Lekcija 32 - Kada koristiti to be a kada to do ?       

Lekcija 33 - Množina imenica u engleskom        Lekcija 34 - Članovi u engleskom        Lekcija 35 - Vežbajte engleski uz pesme        Lekcija 36 - Sobe u stanu        Lekcija 37 - Kako koristiti THERE (ima, postoji)        Lekcija 38 - Timotijev stan        Lekcija 39 - Prisvojni oblik u engleskom        Lekcija 40 - Boje na engleskom - značenje i izgovor        Lekcija 41 - Kada koristiti how much a kada how many ?        Lekcija 42 - This, that, these ili those ?        Lekcija 43 - Glagol biti - ponavljanje        Lekcija 44 - Ponavljanje glagola biti uz zabavnu lekciju o horoskopu       

Lekcija 45 - Gde je Bet ?        Lekcija 46 - Glagol BITI u prošlosti - kakav je bio vaš posao ?        Lekcija 47 - Gde ste bili ?         Lekcija 48 - Jeremija vežba glagol biti u prošlom vremenu        Lekcija 49 - Prošlo vreme glaogla moći ili can         Lekcija 50 - Glagol must = morati        Lekcija 51 - Tekst o Timotiju u Past Simpe vremenu        Lekcija 52 - Tekst o Bet u prostom prošlom vremenu        Lekcija 53 - Glagol have to u kontekstu - ponavljanje        Lekcija 54 - Nepravilni glagol had u kontekstu        Lekcija 55 - Odrični oblik u prošlom vremenu        Lekcija 56 - Postavljanje pitanja u Past Simple vremenu        Lekcija 57 - Kada koristiti SOME, a kada ANY, uz hranu        Lekcija 58 - Was, were ili did kod postavljanja pitanja u prošlom vremenu        Lekcija 59 - Glagol MUST u prošlosti i budućnosti        Lekcija 60 - Glagol CAN u prošlom i budućem vremenu        Lekcija 61 - Tekst o Bet u prošlom vremenu         Lekcija 62 - Past Simple - pravilni glagoli        Lekcija 63 - Past Simple - nepravilni glagoli: Timotije ide na venčanje       
  • Lekcija 64 - Past Simple - nepravilni glagoli: Timotije ide u prodavnicu        Lekcija 65 - Past Simple - nepravilni glagoli: Bet piše pesmu o neobičnom otkriću        Lekcija 66 - Past Simple - postavljanje pitanja u prošlom vremenu         Lekcija 67 - Past Simple - nepravilni glagoli        Lekcija 68 - Past Simple - sadašnjost i prošlost       

    Lekcija 69 - Present Simple i Present Continuous - razlika        Lekcija 70 - Present Continuous - uvod        Lekcija 71 - Present Progressive - kratak tekst        Lekcija 72 - Glagoli koji se ne javljaju u Continuous vremenima        Lekcija 73 - Buduća vremena u engleskom        Lekcija 74 - Present Simple za budućnost        Lekcija 75 - Present Continuous za budućnost        Lekcija 76 - Going to za budućnost        Lekcija 77 - Future Simple za budućnost        Lekcija 78 - Poređenje prideva u engleskom        Lekcija 79 - Superlativi u engleskom        Lekcija 80 - Da li je moguće da je ovo poslednja lekcija ?