Lekcija 74 - Present Simple za budućnost
Podsetite se teorije i postavite pitanje na ovu temu na blogu :)

Uradite prateću vežbu
Video lekcije