Lekcija 77 - Future Simple, Buduće vreme u engleskom


Kako se koristi Future Simple?Kako se gradi Future Simple?Podsetite se teorije i postavite pitanje na ovu temu na blogu :)

Uradite prateću vežbu
Video lekcije