Lekcija 42 - Razlika izmedju THIS (ovaj) , THAT (onaj), THESE (ovi) i THOSE (oni)
Postavite pitanje na ovu temu na blogu :)

Uradite prateću vežbu
Video lekcije