Lekcija 41 - Razlika izmedju HOW MUCH i MANY
Postavite pitanje na ovu temu na blogu :)

Uradite prateću vežbu
Video lekcije