Lekcija 40 - Boje na engleskomPostavite pitanje na ovu temu na blogu :)

Uradite prateću vežbu

Video lekcije