Lekcija 46 - Glagol BITI u prošlosti
Postavite pitanje na ovu temu na blogu :)Video lekcije