Lekcija 47 - Kako se gradi prošlo vreme ili Simple Past?

Sam naslov lekcije 47: Gde ste bili? je pogrešan, ali sada ne mogu da ga menjam :) Nadam se da ćete mi oprostiti ovu grešku i da ćete uživati slušajući objašnjenje prošlog vremena glagola biti, moći, pravilnih i nepravilnih glagola! Hvala!
Postavite pitanje na ovu temu na blogu :)


Uradite prateću vežbu
Video lekcije