Lekcija 48 - Jeremija vežba glagol BITI u prošlom vremenuPostavite pitanje na ovu temu na blogu :)


Uradite prateću vežbu
Video lekcije