Lekcija 49 - Sadašnje i prošlo vreme glagola CAN = moći


Sadašnje vreme glagola CAN = moći u kontekstuProšlo vreme glagola CAN
Postavite pitanje na ovu temu na blogu :)


Uradite prateću vežbu
Video lekcije