Vežba 47 - Dopunite ovu priču pravilnim i nepravilnim glagolima koji nedostajuTimothy and his Kids Went Shopping

Timothy and his Kids Went Shopping

Na praznim mestima nedostaju neki glagoli. Koji ?

Popunite prazna polja, i onda pritisnite "CHECK" da bi proverili odgovore. Koristite dugmence "?" da bi dobili slovo koje ce vam pomoci da resite zadatak - ali pazite, onda vam se smanjuje broj konacnih poena :) Ovaj zadatak mozete raditi svaki dan dok ne dobijete 100% :)
A week ago I shopping with my kids. They to buy a lot of sweets and soft drinks. So, I them chocolates, biscuits, candies, cakes, orange juice, apple juice and lots of Coke. At first they me a lot. They all the bags into the car, but then they to fight. They because...
Postavite pitanje na ovu temu na blogu :)Besplatna e-knjiga: engleski za pocetnike sa izgovorom

Video lekcije