Lekcija 68 - Nepravilni glagoli u prošlom vremenu

Podsetite se teorije i postavite pitanje na ovu temu na blogu :)

Uradite prateću vežbu
Video lekcije