Lekcija 52 - Prošlo vreme - prica o Beth
Potražite objašnjenja i postavite pitanje na ovu temu na blogu :)

Uradite prateću vežbu
Video lekcije