Lekcija 53 - Present Simple postaje Past Simple: ponavljanje jednostavnih tekstova
Kako bi izgledala ova ista priča u prošlom vremenu, ako znamo da je prošlo vreme od HAVE "had"?

Potražite objašnjenja i postavite pitanje na ovu temu na blogu :)

Uradite prateću vežbu
Video lekcije