Vežba 8 - Snalaženje u gradu

Snalaženje u gradu

Snalaženje u gradu

Napisati reči koje nedostaju:

Popunite prazna polja, i onda pritisnite "CHECK" da bi proverili odgovore. Koristite dugmence "?" da bi dobili slovo koje ce vam pomoci da resite zadatak - ali pazite, onda vam se smanjuje broj konacnih poena :) Ovaj zadatak mozete raditi svaki dan dok ne dobijete 100% :)


Koje fraze ćete najčešće koristiti da pitate za put / uputstva kako da negde stignete ?

1. Excuse me, could you me the way to... ?
2. me, could you tell me how to get to ... ?
3. Excuse , can you tell me the way to ... ?
4. Excuse me, you tell me how to get to ... ?

Koje ćete fraze koristiti kada ne znate odgovor ?

1. Sorry, I don't English.
2. I'm afraid I know.
3. I no idea!
4. , I don't know.

Koje fraze ćete koristiti da date uputstva, ako vas pitaju za put ?

1. Go . = idite pravo
2. Turn . = skrenite levo
3. right. = skrenite desno
4. At corner, turn left. = na uglu skrenite levo
5. the traffic lights turn right. = na semaforu skrenite desno
6. Cross the . = pređite ulicu
7. Go along the road, and it's the left. = idite ulicom, i to je sa leve strane
8. Go over the bridge, and it's on the . = pređite most, i to je sa desne strane
9. That ! = ovim putem!

Kako ćete se zahvaliti ?

1. !
2. Thank !
3. Thank you very !


Vratite se na objašnjenje

Besplatna e-knjiga: engleski za pocetnike sa izgovoromVideo lekcije