Lekcija 63 - Prošlo vreme uz Jeremiju - nepravilni glagoli

Uradite vežbuPodsetite se teorije i postavite pitanje na ovu temu na blogu :)

Tekst i Prevod


Yesterday I went to Milwaukee, because my friend Lorraine had her dream wedding. I didn't hurry, because I had plenty of time. When I reached the main crossroads, near the City Hall where the wedding ceremony was, I turned left, instead of right. Because of that I went into the wrong direction. It was too late when I realized I was lost. I had to ask people in the street for direcitons. I was embarrassed when I arrived at the ceremony one hour late !
Juce sam otišao u Milvoki jer je moja prijateljica Lorein imala svoje vencanje iz snova. Nisam žurio jer sam imao puno vremena. Kada sam stigao do glavne raskrsnice, u blizini Gradske kuce gde se vencanje održavalo, skrenuo sam levo, umesto desno. Zbog toga sam otišao u pogrešnom pravcu. Bilo je suviše kasno kada sam shvatio da sam izgubljen. Morao sam da pitam ljude na ulici gde da idem. Bilo mi je neprijatno kada sam stigao na ceremoniju sa sat vremena zakašnjenja!
Video lekcije