Lekcija 69 - Present Simple ili Present Progressive


Present Continuous - Gradjenje by Marina Petrovic

Vežbe na ovu temu:


Exercise 1
Exercise 2
Exercise 3

A uvek se možete podsetiti i naših vežbi na temu Timotija, Beth i Donne u Present Simple vremenu...


Vežba 31
Vežba 32
Vežba 33
Vežba 34

Podsetite se teorije i postavite pitanje na ovu temu na blogu :)

...pre nego što uradite vežbu koja se odnosi samo na gradjenje Present Continuous vremena

Uradite prateću vežbu
Video lekcije