Lekcija 57 - Šta znači SOME i ANY?

Video lekcija


Some, Any i A
Objašnjenje

Some i Any 1. There is a strawberry. = Ima jedna jagoda. (pošto prvi put pričamo o jagodi i nije određena, a u jednini je koristimo neodređeni član A (An ide uz reči koje počinju samoglasnikom)) 
 2. The strawberry is red. = Ta jagoda je crvena. (drugi put kada pominjemo istu tu jagodu, ona je određena i zbog toga sada koristimo "the" ispred)
 3. There are some red strawberries. = Ima nekoliko crvenih jagoda. (kada imamo više stvari, neodređenog broja ili količine, koristimo SOME, koje nosi značenje nekoliko / nešto )
 4. Are there any strawberries in the fridge?  = Ima li nekoliko jagoda u frižideru? ( Dok se SOME korisiti u pozitivnim rečenicama, ili kada nešto tražimo  i nudimo, ANY se koristi u pitanjima i negacijama, sa istim značenjem: nekoliko ili nešto)
Značenja i upotrebe:

 • a/an = jedan: There is a strawberry.  Is there a strawberry? There isn't a strawberry! (u potvrdnim rečenicama, u pitanjima i u odričnim rečenicama)
 • some = nekoliko: There are some apples on the table. Can I have some apples, please? (u potvrdnim rečenicama, kao i u ponudama i zahtevima)
 • some = nešto: There is some milk in the fridge. Would you like some milk? (u potvrdnim rečenicama, kao i u ponudama i zahtevima)
 • any = nekoliko: There aren't any apples! Are there any apples?  (u pitanjima i negacijama)
 • any = nešto: There isn't any milk! Is there any milk? (u pitanjima i negacijama)

Vežbe uz some i any i a/an


Kako koristiti SOME i A/AN u pitanjimaSigurno ste se pitali kako da na engleskom zatražite nešto, a da to pristojno zvuči.
Najbolji način je da koristite frazu
"Can I have ?" = Mogu li dobiti?
Danas sam snimila ovaj video koji objašnjava šta dolazi iza te fraze "Can I have" (ovde su i moje vežbe).

Nekada je to član A ili AN - što praktično znači "JEDAN".
Can I have a book, please? = Mogu li da dobijem (jednu) knjigu, molim Vas?
Kada je imenica koja sledi nebrojiva, umesto A recite SOME (izgovor /sam/, ali sa kratkim A)
Can I have some water, please ?
I u prvom i u drugom slučaju, A/an ili SOME uopšte ne prevodimo, pošto u srpskom nema članova :)
Ako Vam treba nešto u množini, na primer jabuke, reći ćete:
"Can I have some apples, please?"

Postavite pitanje na blogu

Materijali
za učenje engleskog

Besplatne e-knjige


Pretraga tema


Lekcija 1 - Alfabet i speling         Lekcija 2 - Izgovor engleskih glasova         Lekcija 3 - Uvodna lekcija         Lekcija 4 - Pozdravi         Lekcija 5 - Predstavljanje         Lekcija 6 - Glagol biti         Lekcija 7 - Prisvojni pridevi         Lekcija 8 - Davanje uputstava         Lekcija 9 - Brojevi na engleskom         Lekcija 10 - Tačno vreme na engleskom         Lekcija 11 - Zakazivanje sastanka na engleskom         Lekcija 12 - Mesta u gradu i glagol biti         Lekcija 13 - Države i gradovi na engleskom         Lekcija 14 - Razgovor telefonom na engleskom         Lekcija 15 - Glagol moći ili can u sadašnjem vremenu        

Lekcija 16 - Pridevi u engleskom         Lekcija 17 - Present Simple Vreme uz jednostavan tekst o rutinama         Lekcija 18 - Prevozna sredstva na engleskom         Lekcija 19 - Jednostavan tekst o Timotiju u sadašnjem vremenu         Lekcija 20 - Timotijev vikend - Prezent Simpl vreme         Lekcija 21 - Jednostavan tekst o Bet - odričan oblik Present Simple vremena        Lekcija 22 - Postavljanje pitanja u sadašnjem vremenu        Lekcija 23 - Jednostavan tekst o Bet - upitni oblik u Present Simple        Lekcija 24 - Redni brojevi na engleskom         Lekcija 25 - Objekatske zamenice u engleskom uz objašnjenje i vežbe         Lekcija 26 - Jednostavni tekstovi na engleskom - šta Timoti radi u slobodno vreme ?        Lekcija 27 - Laki tekstovi na engleskom - recite nešto o svom poslu        Lekcija 28 - Tekst sa izgovorom - kako protiče vaš radni dan ?        Lekcija 29 - Timotijev odmor - vežbajte da pričate o svom godišnjem odmoru ili raspustu        Lekcija 30 - Šta Bet radi u svoje slobodno vreme ?        Lekcija 31 - Kada Timoti jede ? Naučite da pravilno koristite glagole uz obroke        Lekcija 32 - Kada koristiti to be a kada to do ?       

Lekcija 33 - Množina imenica u engleskom        Lekcija 34 - Članovi u engleskom        Lekcija 35 - Vežbajte engleski uz pesme        Lekcija 36 - Sobe u stanu        Lekcija 37 - Kako koristiti THERE (ima, postoji)        Lekcija 38 - Timotijev stan        Lekcija 39 - Prisvojni oblik u engleskom        Lekcija 40 - Boje na engleskom - značenje i izgovor        Lekcija 41 - Kada koristiti how much a kada how many ?        Lekcija 42 - This, that, these ili those ?        Lekcija 43 - Glagol biti - ponavljanje        Lekcija 44 - Ponavljanje glagola biti uz zabavnu lekciju o horoskopu       

Lekcija 45 - Gde je Bet ?        Lekcija 46 - Glagol BITI u prošlosti - kakav je bio vaš posao ?        Lekcija 47 - Gde ste bili ?         Lekcija 48 - Jeremija vežba glagol biti u prošlom vremenu        Lekcija 49 - Prošlo vreme glaogla moći ili can         Lekcija 50 - Glagol must = morati        Lekcija 51 - Tekst o Timotiju u Past Simpe vremenu        Lekcija 52 - Tekst o Bet u prostom prošlom vremenu        Lekcija 53 - Glagol have to u kontekstu - ponavljanje        Lekcija 54 - Nepravilni glagol had u kontekstu        Lekcija 55 - Odrični oblik u prošlom vremenu        Lekcija 56 - Postavljanje pitanja u Past Simple vremenu        Lekcija 57 - Kada koristiti SOME, a kada ANY, uz hranu        Lekcija 58 - Was, were ili did kod postavljanja pitanja u prošlom vremenu        Lekcija 59 - Glagol MUST u prošlosti i budućnosti        Lekcija 60 - Glagol CAN u prošlom i budućem vremenu        Lekcija 61 - Tekst o Bet u prošlom vremenu         Lekcija 62 - Past Simple - pravilni glagoli        Lekcija 63 - Past Simple - nepravilni glagoli: Timotije ide na venčanje       
 • Lekcija 64 - Past Simple - nepravilni glagoli: Timotije ide u prodavnicu        Lekcija 65 - Past Simple - nepravilni glagoli: Bet piše pesmu o neobičnom otkriću        Lekcija 66 - Past Simple - postavljanje pitanja u prošlom vremenu         Lekcija 67 - Past Simple - nepravilni glagoli        Lekcija 68 - Past Simple - sadašnjost i prošlost       

  Lekcija 69 - Present Simple i Present Continuous - razlika        Lekcija 70 - Present Continuous - uvod        Lekcija 71 - Present Progressive - kratak tekst        Lekcija 72 - Glagoli koji se ne javljaju u Continuous vremenima        Lekcija 73 - Buduća vremena u engleskom        Lekcija 74 - Present Simple za budućnost        Lekcija 75 - Present Continuous za budućnost        Lekcija 76 - Going to za budućnost        Lekcija 77 - Future Simple za budućnost        Lekcija 78 - Poređenje prideva u engleskom        Lekcija 79 - Superlativi u engleskom        Lekcija 80 - Da li je moguće da je ovo poslednja lekcija ?