O Spelovanju

Odgledajte video lekciju o spelovanju i pročitajte kako efikasno učiti speling

Lekcija 1 - Speling

Engleski alfabet - izgovor svakog slova


Raniji postovi na temu spelinga u engleskomSpelujte uz pesmu

Grupe reci sa izgovorom na engleskom

Ukrštenica na engleskom

Speling siti - sajt baš za vas !

29. dan engleskog

Sve je pošlo naopacke

Uradite prateću vežbu
Šta je spelovanje?

Šta je to "spelling" i zašto nam zadaje glavobolje kada učimo engleski?

Svi koji idu u školu i imaju diktat iz engleskog znaju.
Svi koji vode poslovnu ili privatnu prepisku na engleskom znaju.

Problem je u tome što u engleskom jeziku nema pravila pisanja i jednostavno morate učiti svaku reč posebno:
1. kako se piše = speluje (spelling)
2. kako se izgovara
3. šta znači


Kada počinjete da učite jezik, u velikoj ste prednosti zato što možete od starta da naučite pravilno pisanje i da vas posle ne boli glava. Postoje različite tehnike učenja pisanja reči na engleskom:

Kada sam išla u školu dobijali smo za domaći da napišemo jednu te istu reč 5-10-20... i više puta i /ili da prepišemo tekst i posle toga se očekivalo da su reči memorisane. Ja sam baš volela te vežbe jer sam mogla automatski da prepisujem tekst/reči, razmišljam o nečem trećem, a imam osećaj da sam puno uradila. Kada se na diktatu ispostavi da ništa ne znam, uvek sam imala ispisanu svesku da pokažem da sam zaista "učila". Mislim da se ova priča i dan danas ponavlja, mada ne vidim zašto ako nema efekta. Pravi uspeh u savladavanju spelinga sam otkrila kada sam počela da učim kako se pišu reči dok sam sa drugaricom išla na privatne časove autobusom. Svaki put smo se međusobno ispitivale tako što jedna izgovori reč, a druga kaže kako se reč piše i obrnuto, i tako su počele da se ređaju petice iz diktata iz engleskog. Pravilno pisanje reči na engleskom je zaista bitno, iz razloga što nam je internet omogućio da i na poslu i privatno komuniciramo sa ljudima iz celog sveta u realnom vremenu. Ne samo da nećemo imati vremena da proverimo preko "spell-checker"-a kako se reč piše, već ćemo morati da slepo kucamo (to znači bez gledanja u tastaturu i to sa svih deset prstiju) i imamo sigurnost u ono što već znamo - kako se bar nekoliko stotina najčešće upotrebljavanih reči piše.

Zato, budite srećni što ste početnik i zadajte sebi zanimljive zadatke preko fantastičnih besplatnih programa za učenje engleskog spelinga koje možete naći po internetu.

Danas bih izdvojila MrNussbaum sajt koji sam nedavno otkrila, na kome možete da kliknete "input", što znači "ubacite reči" i onda otkucate 5 -10 reči koje želite da vežbate o onda pritisnete "done". Kada to uradite, dobićete pravougaonik koji vam nudi četiri vrste vežbi:

word search (vežba traženja reči, kao u ukrštenicama)

alphabetical (ređanje reči po abecednom redosledu - pošto se štampani rečnici sve manje koriste, više ne vidim svrhu ove vežbe)

mixed words (izmešane reči) - slova su ispreturana, vi kliknete na slovo i strelicama ga pomerite na pravo mesto. Kada ste reč dobro napisali, kliknite finish.

missing letter (slovo koje nedostaje) - jedna od reči koju ste uneli je napisana sa znakom pitanja. Vaš zadatak je da napišete koje slovo nedostaje.

Naravno, na internetu ima još puno sajtova, kao što je Spelling City - gde možete da se prijavite kao učenik=student, roditelj ili kao profesor, i imate i besplatnu varijantu.Uvek su zanimljive igrice koje pravi BBC - kao na primer ovaj "spelling blender" - aparat za mućkanje slova koji izgovori reč a onda vas pita koja su prva slova, onda koja su poslednja slova koja ste čuli i onda od vas traži da pritisnete "go" da bi smućkao reč koju ste spojili. Ako ste uradili dobro, idete dalje.

Ako hoćete malo ozbiljnije vežbe gde možete da odslušate reč i napišete je, izaberite jednu od mnogih vežbi preko ESLUS-a.

Pre nego što završim ovu priču o engleskom spelingu = English spelling, podsetila bih vas da je najbolje prvo naučiti nekoliko reči kako se pišu na sledeći način:

1. napišite reč na engleskom i pored toga na srpskom.(ovako: 1. know = znati)

2. pokušajte da zapamptite kako se piše reč na engleskom.

3. prekrijte neprovidnim papirom reč na engleskom i dok gledate reč na našem jeziku, napišite je na tom neprovidnom papiru na engleskom i odmah proverite.

4. Tek kada znate kako se pišu i izgovaraju engleske reči dok samo gledate reč na našem jeziku, nagradite sebe tako što ćete igrati ove interesantne igrice spelinga umesto

domaćeg. Uživajte!

Materijali
za učenje engleskog

Besplatne e-knjige
Pretraga tema


Lekcija 1 - Alfabet i speling         Lekcija 2 - Izgovor engleskih glasova         Lekcija 3 - Uvodna lekcija         Lekcija 4 - Pozdravi         Lekcija 5 - Predstavljanje         Lekcija 6 - Glagol biti         Lekcija 7 - Prisvojni pridevi         Lekcija 8 - Davanje uputstava         Lekcija 9 - Brojevi na engleskom         Lekcija 10 - Tačno vreme na engleskom         Lekcija 11 - Zakazivanje sastanka na engleskom         Lekcija 12 - Mesta u gradu i glagol biti         Lekcija 13 - Države i gradovi na engleskom         Lekcija 14 - Razgovor telefonom na engleskom         Lekcija 15 - Glagol moći ili can u sadašnjem vremenu        

Lekcija 16 - Pridevi u engleskom         Lekcija 17 - Present Simple Vreme uz jednostavan tekst o rutinama         Lekcija 18 - Prevozna sredstva na engleskom         Lekcija 19 - Jednostavan tekst o Timotiju u sadašnjem vremenu         Lekcija 20 - Timotijev vikend - Prezent Simpl vreme         Lekcija 21 - Jednostavan tekst o Bet - odričan oblik Present Simple vremena        Lekcija 22 - Postavljanje pitanja u sadašnjem vremenu        Lekcija 23 - Jednostavan tekst o Bet - upitni oblik u Present Simple        Lekcija 24 - Redni brojevi na engleskom         Lekcija 25 - Objekatske zamenice u engleskom uz objašnjenje i vežbe         Lekcija 26 - Jednostavni tekstovi na engleskom - šta Timoti radi u slobodno vreme ?        Lekcija 27 - Laki tekstovi na engleskom - recite nešto o svom poslu        Lekcija 28 - Tekst sa izgovorom - kako protiče vaš radni dan ?        Lekcija 29 - Timotijev odmor - vežbajte da pričate o svom godišnjem odmoru ili raspustu        Lekcija 30 - Šta Bet radi u svoje slobodno vreme ?        Lekcija 31 - Kada Timoti jede ? Naučite da pravilno koristite glagole uz obroke        Lekcija 32 - Kada koristiti to be a kada to do ?       

Lekcija 33 - Množina imenica u engleskom        Lekcija 34 - Članovi u engleskom        Lekcija 35 - Vežbajte engleski uz pesme        Lekcija 36 - Sobe u stanu        Lekcija 37 - Kako koristiti THERE (ima, postoji)        Lekcija 38 - Timotijev stan        Lekcija 39 - Prisvojni oblik u engleskom        Lekcija 40 - Boje na engleskom - značenje i izgovor        Lekcija 41 - Kada koristiti how much a kada how many ?        Lekcija 42 - This, that, these ili those ?        Lekcija 43 - Glagol biti - ponavljanje        Lekcija 44 - Ponavljanje glagola biti uz zabavnu lekciju o horoskopu       

Lekcija 45 - Gde je Bet ?        Lekcija 46 - Glagol BITI u prošlosti - kakav je bio vaš posao ?        Lekcija 47 - Gde ste bili ?         Lekcija 48 - Jeremija vežba glagol biti u prošlom vremenu        Lekcija 49 - Prošlo vreme glaogla moći ili can         Lekcija 50 - Glagol must = morati        Lekcija 51 - Tekst o Timotiju u Past Simpe vremenu        Lekcija 52 - Tekst o Bet u prostom prošlom vremenu        Lekcija 53 - Glagol have to u kontekstu - ponavljanje        Lekcija 54 - Nepravilni glagol had u kontekstu        Lekcija 55 - Odrični oblik u prošlom vremenu        Lekcija 56 - Postavljanje pitanja u Past Simple vremenu        Lekcija 57 - Kada koristiti SOME, a kada ANY, uz hranu        Lekcija 58 - Was, were ili did kod postavljanja pitanja u prošlom vremenu        Lekcija 59 - Glagol MUST u prošlosti i budućnosti        Lekcija 60 - Glagol CAN u prošlom i budućem vremenu        Lekcija 61 - Tekst o Bet u prošlom vremenu         Lekcija 62 - Past Simple - pravilni glagoli        Lekcija 63 - Past Simple - nepravilni glagoli: Timotije ide na venčanje       
  • Lekcija 64 - Past Simple - nepravilni glagoli: Timotije ide u prodavnicu        Lekcija 65 - Past Simple - nepravilni glagoli: Bet piše pesmu o neobičnom otkriću        Lekcija 66 - Past Simple - postavljanje pitanja u prošlom vremenu         Lekcija 67 - Past Simple - nepravilni glagoli        Lekcija 68 - Past Simple - sadašnjost i prošlost       

    Lekcija 69 - Present Simple i Present Continuous - razlika        Lekcija 70 - Present Continuous - uvod        Lekcija 71 - Present Progressive - kratak tekst        Lekcija 72 - Glagoli koji se ne javljaju u Continuous vremenima        Lekcija 73 - Buduća vremena u engleskom        Lekcija 74 - Present Simple za budućnost        Lekcija 75 - Present Continuous za budućnost        Lekcija 76 - Going to za budućnost        Lekcija 77 - Future Simple za budućnost        Lekcija 78 - Poređenje prideva u engleskom        Lekcija 79 - Superlativi u engleskom        Lekcija 80 - Da li je moguće da je ovo poslednja lekcija ?