Vežba 12 - Mesta u gradu


Ponavljanje reči - Mesec 1, nedelja 2, dan 2

Ponavljanje reči - Mesec 1, nedelja 2, dan 2

Hajde da rešimo i ovu ukrštenicu!

Kliknite na broj u ukrštenici i pojaviće vam se objašnjenje, ovaj put u vidu rednog broja napisanog ciframa. Vi treba da unesete isti taj broj u ukrštenicu. Kada sve popunite, kliknite na "check", što znači "proveri".
1         2              
       3        4        
                   
    5           6        
                   
    7                 
  8                   
                   
 9                    
                   
                   
                   
                   


Vratite se na objašnjenje
Video lekcije