Lekcija 62 - Kako izgovoriti pravilne glagole u engleskom ?

Podsetite se teorije i postavite pitanje na ovu temu na blogu :)Uradite prateću vežbu
Video lekcije